cropped-tlo.jpg

Sąd pracy – do czego służy?

Sąd pracy to organ państwowy powołany do rozstrzygania sporów z zakres prawa pracy. Zazwyczaj działa jako jeden z wydziałów sądu rejonowego i to do niego jako do pierwszej instancji postępowania… Read more »